استفاده از سرکه انگبین عسلی در صنعت طلاسازی مشهد

سرکه انگبین عسلی طبیعی از دو مرحله تخمیر الکلی توسط مخمرها و تخمیر اسیدی توسط باکتری های اسید استیک تولید می شود.

مهم ترین عوامل موثر در فرآیند تولید سرکه در دسترس بودن مواد مغذی و محتوای مخمر برای سرعت و سرعت بالاتر فرآیندهای تخمیر است.

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر سطح مخمر (0، 2 و 4 درصد) و غلظت گلوکز (0 و 10 درصد) بر پارامترهای اسیدیته pH، بریکس، ترکیبات فنلی و خواص آنتی اکسیدانی سرکه عناب انجام شد.

برای این منظور عناب های شسته شده در معرض غلظت های مختلف گلوکز و مخمر قرار گرفتند. سپس نمونه ها به مدت 45 روز در دمای 45 درجه سانتی گراد نگهداری شدند تا سرکه تولید شود.

نتایج ما نشان داد که ارتباط مستقیمی بین افزایش میزان مخمر و گلوکز با اسیدیته، بریکس، ترکیبات فنلی، خواص آنتی اکسیدانی و کاهش pH وجود دارد.

نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که مخمر باعث افزایش خاصیت آنتی‌اکسیدانی و کاهش زمان تولید سرکه به 35 روز در مخمر 4 درصد نسبت به 2 درصد و 0 درصد می‌شود که عامل اقتصادی مهمی در تولید سرکه است.

سرکه

اجزای زیست فعال آن که بیش از یک ماده غذایی همه کاره است، سرکه را در کانون تحقیقات فعلی حفظ می کند.

اخیراً تقاضا برای سرکه های میوه به دلیل شهرت آنها به عنوان محصولات غذایی ارتقاء دهنده سلامت افزایش یافته است و با روندهای جهانی که خواستار غنی سازی مواد غذایی با آنتی اکسیدان های طبیعی هستند مطابقت دارد.

در سرکه‌های میوه‌ای، سرکه‌های تولید شده در مقیاس کوچک یک دسته کیفی با ارزش را نشان می‌دهند که امکان انتخاب مواد خام خاص و فناوری کافی مناسب با شرایط و الزامات محلی را فراهم می‌کند.

میوه ها نه تنها برای طعم، عطر و رنگ، بلکه به عنوان منابع ارزشمند فیتوکمیکال ها، از جمله ترکیبات فنلی استفاده می شوند.

علاوه بر محصولاتی که مستقیماً از میوه‌ها به عنوان منابع کربوهیدرات تخمیر می‌شوند چاشنی‌های مشتق شده از سرکه که از طریق خیساندن با میوه‌ها به دست می‌آیند به دلیل وجود پلی فنل‌های مختلف ریز مغذی‌ها و سایر ترکیبات فعال زیستی موجود در این سرکه‌ها مورد توجه فزاینده‌ای قرار می‌گیرند.